policy

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych, czyli firmę: MATEUSZ STASIŃSKI, ul. Przemysłowa 20/19, 86-010 Koronowo, NIP 5543003063.

Administrator określa zasady przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników Aplikacji - czyli każdej osoby, która założyła Konto w systemie Aplikacji. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych określonego w niniejszej Polityce prywatności.

Administrator określa zasady przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników Aplikacji - czyli każdej osoby, która założyła Konto w systemie Aplikacji. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych określonego w niniejszej Polityce prywatności, czyli podmioty które oferują w ramach Aplikacji wykonanie usług.

Dbamy o przekazane nam dane osobowe i zapewniamy, że są one u nas odpowiednio zabezpieczone. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych i korzystania przez nas z technologii mających na celu usprawnienie naszych działań.

Chcemy wskazać, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo:

  • do dostępu do treści swoich danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do poprawiania danych,
  • do sprostowania danych,
  • do żądania usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
  • do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Informujemy, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego - mogą Państwo skorzystać z tego prawa w każdym czasie, jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane z naruszeniem prawa).

Poniżej opisaliśmy zasady, zakres i Państwa prawa w odniesieniu do każdego celu ich zbierania.

Korzystanie z Aplikacji

Aby korzystać z Aplikacji konieczne jest założenie Konta. Oznacza to, że w ramach Aplikacji przetwarzane są dane osobowe Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika: w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, rumeru telefonu. W przypadku firm także numeru NIP i adresu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Aplikacji.

Dodatkowo Użytkownicy mogą w ramach Konta umieszczać dodatkowe dane.

Przekazane dane będziemy przetwarzać w podstawowym celu - zapewnienie funkcjonowania Aplikacji, w celach statystycznych i archiwalnych. Dane Użytkowników mogą być także przetwarzane w celach księgowych, jeżeli korzystają oni z usług odpłatnych.

Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę możemy wykorzystać przekazane dane osobowe w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora danych lub marketingu produktów i usług podmiotów partnerskich.

Również w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Konta Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia Konta Użytkownika i dodatkowo przez okres 2 lat po ich usunięciu. Każdy Użytkownik może w każdym momencie usunąć swoje dane osobowe poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Po usunięciu Konta Użytkownika Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres 2 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W stosunku do danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia Konta każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do: sprostowania danych (najlepiej dokonać tego w ramach Konta Użytkownika korzystając z opcji edycji), usunięcia danych (Użytkownik może dokonać tego samemu w ramach Konta Użytkownika).

Użytkownik może także skierować swoje żądania do Administratora danych korzystając z danych kontaktowych w Aplikacjach.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, Użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo do jej wycofania.

Ponadto, po upływie terminu przedawnienia roszczeń każdy Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

Kontakt

Kontaktując się z nami przy użyciu formularza kontaktowego, wiadomości mailowej lub telefonicznie przekazują Państwo nam swoje dane osobowe. W zależności od formy nawiązanego kontaktu możemy przetwarzać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

W każdym wypadku przetwarzamy jedynie te dane, które otrzymaliśmy od Państwa.

Przekazane lub pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i ewentualne przygotowanie oferty lub rozpatrzenie reklamacji lub wniosku.

Podanie danych przez Państwo jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

Treść korespondencji (w której to zawarte są Państwa dane osobowe) będzie przez nas przechowywana przez okres 3 lat od końca roku, w którym to kontakt został zainicjowany. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie dłuższy, jeśli zainicjowany kontakt skutkował zawarciem umowy lub był związany z złożeniem reklamacji. W takim wypadku okres przetwarzania danych z kontaktu ulegnie przedłużeniu o czas wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy lub złożonej reklamacji.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych hostingodawcy i ewentualnie firmie księgowej.

Zabezpieczenia

Cały system Aplikacji, skrzynki poczty mailowej, a także wszystkie urządzenia z których korzystamy prowadząc naszą firmę zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwo zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt

Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez naszą firmę, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw proszone są o kontakt mailowy lub listowny. Dane kontaktowe są udostępnione w Aplikacji.